"SUMA" mgr Małgorzata Walczak - Małgorzata Walczak

Wszystkie Biura Rachunkowe w naszej bazie posiadają odpowiednią Licencję wydaną przez Ministerstwo Finansów.

Biuro Rachunkowe
"SUMA" mgr Małgorzata Walczak
Małgorzata Walczak
Licencja: 26163/01

www.: www.suma.koszalin.pl
email.: biuro.suma@suma.koszalin.pl
Adres:

ul.Zwycięstwa 190/105
75-611 Koszalin

tel.:94 340 22 01
fax.:94 340 22 01
Usługi:
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych (konta księgowe)
 • Sporzadzanie sprawozdań finansowych (Bilans), wycena aktywów i pasywów
 • Opracowywanie zasad (polityki rachunkowości), zakładowego planu kont
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR)
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej (karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany)
 • rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym ( PIT,CIT, VAT)
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowaego od osób fizycznych
 • rozliczanie podatku od towarów i usług VAT
 • Prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT rejestr sprzedaży VAT rejestr zakupu VAT
 • Rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne ZUS, zdrowotne NFZ, FPiFGŚP
 • Rozliczanie wpłat na PFRON
 • Obsługa kadrowa i płacowa
 • Rozliczanie wynagrodzeń pracowników i innych należności oraz świadczeń ze stosunku pracy, jak również z umów cywilnoprawnych (um odzieło, um.zlecenia)
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Doradztwo finansowe i ekonomiczne (biznes-plany, wnioski, dofinansowania, dotacje), windykacja należności
 • Doradztwo i pomoc w zakładaniu, prowadzeniu, zawieszaniu, likwidacji działalności gospodarczej oraz inne usługi rachunkowo-księgowe i finansowe w zależności od potrzeb
 • Doradztwo finansowe i ekonomiczne (biznes-plany, wnioski, dofinansowania, dotacje), windykacja należności
 • Doradztwo i pomoc w zakładaniu, prowadzeniu, zawieszaniu, likwidacji działalności gospodarczej oraz inne usługi rachunkowo-księgowe i finansowe w zależności od potrzeb
Miejsce na logo
Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-16:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-16:00
Sobota nieczynne
Niedziela nieczynne
Mapa

OPIS:
Firma nie umieściła jeszcze informacji w serwisie
Dane informacyjne Biura Rachunkowego można zmienić poprzez formularz kontaktowy.
Prosimy podać firmowy adres email, Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem przed upływem 48h.

Biuro Rachunkowe ELABO
Elżbieta Borawska
ul. Warszawska 21 lok. 102, Białystok
tel: 602 505 507

CONTE Biuro Rachunkowe Sylwia Wrzeszcz i Eunika Ru
Sylwia Wrzeszcz
ul. Niemcewicza 26 pok. 521, Szczecin
tel: 515 724 754

Asesores Sp. z o.o.
Tomasz Paszkowski
ul. ul. Rusznikarska 9/141, Kraków
tel: 889 336 144

Biuro rachunkowe Finka
Renata Piekarczyk
ul. ul. Kętrzyńskiego 1a/3, Olsztyn
tel: 89-5343090
Regulamin serwisu
© 2007-2021 Wszelkie prawa zastrzeżone.